Keuring & Inspectie

In het kader van de ARBO-wet is de werkgever verplicht om te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Deze wet is voor laagspanningsinstallaties uitgewerkt in de NEN 3140 met als doel om elektrocutie of kortsluiting te voorkomen. Indien nieuwe installaties geïnspecteerd worden vindt de inspectie plaats volgens NEN 1010. De inspecties moeten periodiek uitgevoerd worden.

Keuring Inspectie

Elektrotechniek Groningen verzorgd deze keuringen en inspecties. De elektrische installaties worden geïnspecteerd door middel van visuele inspectie en inspectie door meting en beproeving. Ook kunnen elektrotechnische arbeidsmiddelen gekeurd worden. Nadat de inspectie is uitgevoerd ontvangt de klant een inspectierapport met verbeteradviezen. De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140-norm als bindend.

Laat u periodiek NEN 3140-inspecties uitvoeren, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Wanneer een brand door een ondeugdelijke installatie wordt veroorzaakt, dan kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld!